O nas
32 355 8776 ZAPŁAĆ

Firma Prawne Rozwiązania Parkingowe jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym na terenie całej Polski. Naszą dewizą jest przede wszystkim poprawa jakości życia naszych Klientów oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem miejsc parkingowych w szczególności w zakresie przestrzegania regulaminu parkingu. Mając na uwadze jak najwyższy poziom świadczonych przez nas usług korzystamy z nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy usługi w zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na parkingach prywatnych, należących między innymi do centrów handlowych czy stacji benzynowych. Monitorujemy również parkingi wyznaczone dla osób właściwych, bądź miejsca objęte zakazem całkowitego parkowania, znajdujące się między dużymi aglomeracjami, nieobjęte zaporą. Miejsca takie często stają się „wielkim, darmowym parkingiem”. Są wykorzystywane przez osoby trzecie do tak zwanego, nielegalnego pozostawiania swoich pojazdów. Konsekwencje takich nadużyć ponosi nie tylko Klient właściwy, który nie ma gdzie zaparkować swojego pojazdu w celu choćby odpoczynku czy zrobienia zakupów ale również właściciele oferujący miejsca parkingowe, którzy z tytułu ciągle zapełnionego parkingu narażeni są na straty finansowe oraz utratę renomy swojej firmy.

Stawiając zawsze na pierwszym miejscu zadowolenie Klienta nie tylko chronimy jego przestrzeń przed nielegalnie parkującymi swoje pojazdy użytkownikami ale dbamy również o jego wizerunek i dobre imię. Dodatkowo mając na uwadze poczucie estetyki naszych Klientów, wszyscy nasi pracownicy cechują się wysoką kulturą osobistą i przyzwoitym wyglądem. Zaopatrzeni są w firmową kamizelkę, informującą iż należą do obsługi parkingu. Gotowi chronić Państwa przestrzeń pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Zespół Prawne Rozwiązania Parkingowe

 
PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w mieście Katowice Wydział VIII Gospodarczy - KRS: 0000554898.
 
STOIMY NA STRAŻY WSZĘDZIE TAM,
GDZIE MASZ PROBLEM Z NIELEGALNYM PARKOWANIEM