prp24.pl

Cennik


NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO 100 PLN

- jedna stawka za 24h
(wbrew zasadom lub bez stosownego upoważnienia)

NAJEM MIEJSCA PO TERMINIE 300 PLN

- taryfa określa kwotę w przypadku braku zapłaty i rozszerza o dodatkowe usługi czyli pouczenia i sporządzenie dokumentacji zdjęciowej

ODHOLOWANIE POJAZDU 1000 PLN

 

PRZECHOWANIE POJAZDU NA PARKINGU STRZEŻONYM 200 PLN

- samochody nie mogą zostać wydane do póki nie zostaną uregulowane należności za zobowiązania parkingowe, odholowanie i przetrzymanie pojazdu na strzeżonym parkingu

ceny obejmują podatek VAT 23%

 

JAK DZIAŁAMY? 

Na wjeździe do posesji umieszczamy specjalne tablice informacyjne ze wzorem znaku D-18 (czyli P), co powoduje rozpoznanie przez kierowcę, iż powyższa treść dotyczy parkowania. Na tablicach znajdują się bowiem informacje o opłacie, zasadach oraz konsekwencjach za ich złamanie przez kierowcę parkującego. W przypadku parkowania w miejscach zabronionych i nie dozwolonych możemy pobrać opłatę, jeśli jest ona uwzględniona w taryfie lub regulaminie. Stale kontrolujemy obiekty dzięki naszym parkingowym, często przy użyciu oznakowanych samochodów monitorujących, które poświadczają, że parkingi nie są pozostawiane bez opieki.

SPÓŁDZIELNIE / WSPÓLNOTY: (przykład tablica „a”)

Tablice informacyjne zawierają treść, iż na terenie obiektu parkowanie bez opłaty może odbyć się, jeśli kierowca posiada stosowne upoważnienie.

W przypadku jego braku, kierowca pojazdu obciążany jest kwotą 100 PLN za najem miejsca parkingowego. Mieszkańcy i ich goście mogą wtedy korzystać swobodnie z posesji, chyba że ilość miejsc ogranicza parkowanie pojazdów dodatkowych, czyli gości/internatów. Wszystko zależy od wielkości obiektu i jego przeznaczenia.

 

PUNKTY USŁUGOWE: (przykład tablica „b”)

Zazwyczaj treść zasad określana jest w taki sposób, aby w pierwszej kolejności kierowca wiedział, że parking jest dostępny tylko dla klientów przebywających na jego terenie. Opuszczenie obiektu handlowego i udanie się w innym kierunku oznacza zgodę kierowcy na obciążenie go świadczeniem w kwocie 100 PLN za najem miejsca parkingowego. Biorąc pod uwagę wizerunek takich miejsc, kierowca po otrzymaniu wezwania do zapłaty, czyli protokołu nałożenia opłaty, może wykazać zainteresowanie oraz zrozumienie dla powyższych usług i udać się do miejsca, w którym znajduje się szczegółowy regulamin który z kolei określa kto po otrzymaniu opłaty jest zwolniony z niej. W wielu przypadkach zwalnia z opłaty za parking zrobienie zakupów za określoną kwotę i odwołanie się do spółki zarządzającej parkingiem. Wtedy zwykle opłaty są anulowane. Kierowca zostaje pouczony, a takie elastyczne podejście powoduje ze punkt usługowy nie traci na wizerunku i zyskuje równowagę między klientem a chętnymi tylko do parkowania. 

 

PROTOKÓŁ NAŁOŻENIA OPŁATY PARKINGOWEJ

 

Parkingowy po ustaleniu i zarejestrowaniu naruszenia zasad przez kierowcę, przystępuje do czynności wypełnienia protokołu, czyli nałożenia opłaty parkingowej oraz wykonania zdjęć dowodowych wraz z materiałem video, w przypadku zaparkowanego pojazdu bez stosowanego upoważnienia lub wbrew określonym zasadom. Protokół ten pozostawiany jest za szybą samochodu kierowcy, który naruszył zasady obowiązujące na parkingu/obiekcie. Z powyższego dokumentu kierowca dowiaduje się, iż doszło do naruszenia przez niego zasad i w związku z zaistniałą sytuacją został obciążany opłatą za najem miejsca parkingowego, płatnego 100 PLN przelewem na na konto spółki w terminie 7 dni.

 

Ponadto każdemu kierowcy przysługuje prawo do odwołania się i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w terminie 3 dni. Ci kierowcy którzy okażą zrozumienie i wykażą zainteresowanie, mogą liczyć na anulowanie opłaty parkingowej, również w przypadkach trudnej sytuacji materialnej, bądź problemów zdrowotnych. Wszystko zależy tak naprawdę od kierowcy. To oni dokonują wyborów, a jako licencjonowani kierowcy, są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi zasadami panującymi na obiekcie parkingowym.


 

Wszyscy Ci którzy wyrzucili protokół, bądź nie skontaktowali się ze spółką, otrzymują wezwanie na Policję z tytułu wyłudzenia najmu miejsca parkingowego art121.2 KW. W następstwie policja ustala właściciela bądź kierowcę i z urzędu przesyła wniosek o ukaranie i zapłatę na rzecz pokrzywdzonej spółki świadczenia określonego w taryfie, regulaminie i na tablicach informacyjnych.

Spółka przystępuje do zawiadomienia jako oskarżyciel posiłkowy i tym samym żąda naprawienia szkody w kwocie 300 PLN, o czym również kierowca został poinformowany przed przystąpieniem do umowy adhezyjnej.

 

Umowa adhezyjna (inaczej umowa przystąpienia) - parkujący kierowca pojazdem, składa wówczas oświadczenie woli i przystępuje do zobowiązującego go świadczenia na rzecz spółki. Umowa adhezyjna to rodzaj umowy, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zazwyczaj ekonomicznie silniejszy, często występujący w pozycji „monopolistycznej”, drugi natomiast, może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia. Więcej w zakładce prawo.

 

Wyobraźmy sobie jak działa nasz system, przede wszystkim tablica i protokół odgrywają zasadniczą rolę, elastyczne podejście dla tych, którzy okazali zrozumienie jak i sposób rozmowy, nikt nie założył blokady, nikt nie żąda zapłaty na miejscu za jej zdjęcie czy wyjazd z parkingu, wszystko zależy od kierowców jaką formę wyjaśnień przyjmą i na jakim etapie zakończy się powstała sprawa, w wyniku ich zachowania.

 

DLACZEGO MY?

Zarządzający firmą ma ogromne wieloletnie doświadczenie w zakresie usług parkingowych. Doświadczenie, które nabywane przez lata na salach sądowych i w zgłębianiu tematu rozumowania problematyki związanej z działalnością parkingową, pozwoliło na stworzenie najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Dopasowaliśmy usługi w taki sposób, że jako spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe, nie przegraliśmy żadnej sprawy w zakresie wyłudzenia przez kierowców najmu miejsc parkingowych. Doskonale wiemy, jak ważny dla Państwa jest wizerunek i chęć zdobywania, a nie odstraszania klientów.

 

Wiemy jak konstruktywnie i kompetentnie rozmawiać z ludźmi. Przechodzimy szkolenia z zakresu prawa jak i psychologii, tak by każdemu zrozumiale wyjaśnić, że misją firmy to nie tylko chronić przestrzeń parkingową naszych kontrahentów, ale przede wszystkim, dać pewien ruch społeczny i poczucie bezpieczeństwa i prawa do swojej własności. Nie stworzyliśmy się tylko po to, by zarabiać pieniądze na czyjejś krzywdzie, dostrzegliśmy poważny problem społeczny, z którym policja czy straż miejska sobie nie radzi bez naszej pomocy, to my dajemy zapewnienie Państwu wyważenia swoich praw własności i zapobieganiu naruszania waszych obiektów, przez kierowców niewłaściwych, czy parkujących wbrew ustalonym zasadom.

 

Pamiętajcie, dostępność miejsc parkingowych na waszych posesjach to ważny aspekt związany z zyskaniem klienta i powstawaniem większych zysków. Mylące jest stwierdzenie iż takie usługi odstraszają klientów. W gruncie rzeczy ze wszystkim trzeba się obyć, jeśli ktoś obsługuje parking na wysokim poziomie z odpowiednim podejściem, to kontrahenci i klienci będą zawsze zadowoleni. Sami klienci dostrzegą potencjał i potrzebę takich usług, nawet Ci którzy w przenośni, stali się naszymi ofiarami i otrzymali protokół. Wiemy to z doświadczenia uzyskanego na przełomie 10 lat pracy w tej branży. Często zapory i pobór opłat sprawia, że parkingi dalej są zapełnione, wcale nie rozwiązują problemu, wręcz odwrotnie dziś ludzie pędzący w pośpiechu szukają każdego miejsca do zaparkowania mimo opłat, dopiero spora opłata i elastyczne podejście może wyedukować w Polsce pewien strach wśród kierowców przed nadużyciami do jakich dochodzi.

 

Ponadto warto zaznaczyć, że jako klienci chętni zrobienia zakupów czy zatankowania pojazdu, wybieramy zwykle miejsca bardziej dostępne, takie które przyciągają swoją dostępnością i otwartością. Widząc zapełniony parking, narzuca nam się świadomość iż nie dość ze możemy mieć problem z parkingiem to w kasach również są spore kolejki. Zastanówmy się więc, czy wjedziemy na parking zapełnionego dyskontu spożywczego, gdy widzimy przejeżdżając swoimi samochodem, brak dostępnych miejsc, większość z Was zrezygnuje, nikt nie lubi dziś tracić czasu. Stać w kolejkach czy szukać parkingu, my to wiemy, ponieważ wiemy jak często dochodzi do naruszeń na innych obiektach, zdarzają się kierowcy którzy świadomie parkują tłumacząc że po prostu muszą.

 

Gorąco zachęcamy do współpracy

 

Zapewnimy Państwu w ramach niewielkiego abonamentu stałą i kompleksową obsługę. Przepustowość parkingu i koniec z nielegalnym parkowaniem już w pierwszych dniach rozpoczęcia czynności pouczeniowo – informacyjnych, dla kierowców nierespektujących obowiązujące zasady.


W cenę abonamentu wchodzą następujące działania:

- przygotowanie obiektu/parkingu do realizacji (regulaminy,treść tablicy będzie dopasowana do problematyki z którą boryka się parking).
- montaż tablic, wydanie upoważnień mieszkańcom.
- poinformowanie Komendy Policji o prowadzonych czynnościach na parkingu celem wsparcia w sprawach dot. zawiadomień z tytułu wyłudzeń przez kierowców miejsc parkingowych.
- obsługa prawna i pełna odpowiedzialność w tym zakresie.
- wprowadzenie opłat dla kierowców niestosujących się do zasad panujących na terenie parkingu.
- kontrola parkingu w zakresie zgodności parkowania przez nasze patrole 24h/6 (wykluczając niedziele i Święta).
- konsultacje na każdym etapie podejmowanych działań - roczny raport z interwencji.
- monitorowanie i fotografowanie parkingu.
-telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o anulacjach 24h/7
(dot. usługi standard - spółdzielnia/wspólnota oraz mieszkańcy posiadają możliwość upoważniania gości po przez wysłanie sms z numerem rejestracyjnym pojazdu) (usługa premium różni się tym, iż na terenie parkingu mogą parkować osoby tylko ze stosownym upoważnieniem wydanym przez spółkę).
- nielimitowana ilość interwencji.
- elastyczność w stosunku do nałożonych opłat.
- wspólna inicjatywa dotycząca przekazania środków pieniężnych na cele charytatywne z tytułu części zasądzonych opłat.
- holowanie pojazdów niedokonujących zapłaty w tym wraków.

 

 

Cennik usług nie jest wygórowany:

Abonament za obsługę, dopasowany do waszych potrzeb.
Abonament to niewielka opłata, za elastyczność w stosunku do nakładanych opłat.
Kontrahent może anulować każdą opłatę!

- Posesja do 10 samochodów – opłata miesięczna 30 PLN netto
(podjazdy garaże, miejsca indywidualne)

- Posesja do 50 samochodów – opłata miesięczna 50 PLN netto
(sklepy, stacje przychodnie, apteki, wspólnoty, spółdzielnie, biura, punkty usługowe) 

- Posesja do 100 samochodów- opłata miesięczna 100 PLN netto (centra handlowe, targowiska i innych punkty o dużej powierzchni parkingowej).

 

Przygotowanie i zarządzanie obiektami.

Ważącym elementem naszego działania jest spora informacja przed wjazdem na posesje, oraz linia oddzielająca granice działki, czasem stosujemy progi zwalniające przed tablicami, w przypadku dużego centrum, kierujący wówczas pojazdem, przed progiem musi zwolnić i przeczytać iż jest zwolniony z opłaty, jeśli uda się do sklepu.

 

Dlatego tez, na poczet każdego obiektu na wjeździe do posesji umieszczamy na Państwa koszt Tablice informacyjne, w zależności od szerokości drogi wjazdowej:

 

Jeśli wjazd nie przekracza 3 m szerokości stosujemy tablice 90/60cm,
jeśli wjazd do posesji jest szerszy niż 3 m stosujemy duże tablice 120/90 cm.
Tablice posiadają 2 letnią gwarancje związaną ze zniszczeniami, ale nie kradzieżą!

 

KOSZT TABLIC:

- 1sztuka 90/60cm 300 PLN
- 1sztuka 120/90cm 550 PLN

Nowy design - JASNY PRZEKAZ

Jeśli nie posiadacie Państwo słupka to jego montaż wynosi 169 PLN

W zależności od ilości wjazdów do posesji tyle potrzebnych tablic informacyjnych, jeśli występuje parking lub droga z jednym kierunkiem to na końcu stosujemy tabliczkę z informacją Koniec Parkingu Płatnego

 

Poniżej przedstawimy oznakowanie Parkingu: 

 

 

Upoważnienia dla kontrahentów oraz ich kolportaż:
 

Kompleksowo od dnia powierzenia nam obiektu, przygotowujemy informujemy wszystkich o zawarciu umowy i nadzorowaniem parkingu. Wykonujemy dla Państwa wszystko do a do z, od montażu tablic, malowania linii granicznych, przygotowanie treści regulaminów a nawet kolportaż upoważnień dla użytkowników.

KOSZT UPOWAŻNIEŃ

-1 sztuka upoważnienia 6 PLN netto z laminowaniem.

-1 sztuka laminowane naklejki na szybę 3 PLN

lub 1000 sztuk krawatów wieszanych na lusterka, za 700 PLN netto bez laminowania ale z zabezpieczeniem i kodem QR.
Upoważnienia są wydawane albo na mieszkanie albo indywidualnie na samochód.
Każdy mieszkaniec jeśli nie narusza zasad regulaminu upoważniania gości, może upoważnić gościa lub interesanta.
Krawaty/zawieszki na lusterka, praktyczne, można przewieszać między pojazdami.

Monitoring i Patrole

Obsługujemy obiekty przez 24h/7 dni w tygodniu. Nie obsługujemy tylko w święta. Monitorujemy obiekty handlowe po przez pojazdy monitorujące wyposażone w sprzęt rejestrujący celem obserwacji zachowań kierowców i rejestracji nadużyć

Posiadamy również samochody nieoznakowane które posiadają wysokiej jakości sprzęt monitorujący, obsługując parking po przez monitorowanie go, jesteśmy    w stanie zarejestrować różnego rodzaju nadużycia jakich dopuszczają się użytkownicy, a materiał wykorzystać do zawiadomień organów ścigania. 

Zapraszamy do owocnej współpracy, pozostając do Państwa dyspozycji !