prp24.pl

O nas


 

Prawne Rozwiązania Parkingowe to przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową obsługa parkingów w zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na terenach prywatnych i dzierżawionych.

Spółka chroni przestrzeń parkingową i rozwiązuje problematykę związaną z wykorzystywaniem miejsc postojowych/parkingowych przez osoby nieuprawnione. Często z problemami tego rodzaju borykają się centra handlowe, stacje benzynowe czy wspólnoty mieszkaniowe, których to parkingi - ogólnie dostępne - położone są w miejscach, gdzie zapotrzebowanie na parkowanie stale rośnie.


Profesjonalizm

Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta, przy tym nie stosujemy żadnego przymusu bezpośredniego, jakim jest blokada na koło. Liczy się dla nas zarówno interes kontrahenta, jak i konstytucyjne prawa parkującego, który narusza zasady funkcjonowania parkingu.


Spółka daje możliwość dokonania autonomicznego wyboru osobie parkującej. Ponadto, duża treść tablic widoczna dla kierowcy oraz oznakowanie naziemne, pozwala dostrzec tablice, opłatę za najem miejsca oraz powstałą strefę płatnego parkowania. Brak żądania płatności na miejscu od użytkownika naruszającego zasady parkowania, wydłużony termin oraz możliwość złożenia wyjaśnień i anulowania powstałej opłaty chronią uprawnienia kierowcy. Już sam montaż tablic pozwala osiągnąć oczekiwaną skuteczność i przepustowości parkingu. Renoma jaką zdobyliśmy na ponad 560 obsługiwanych obiektach w całej Polsce sprawia, że coraz mniej osób narusza zasady parkingów.

Logistycznie jesteśmy w stanie rozwiązać problematykę parkingów w każdym miejscu w kraju.

Proszę rozważyć, czy warto inwestować w drogie zapory i systemy, a przede wszystkim parkometry, które tak naprawdę nie powodują zbyt dużej zmiany jeśli chodzi o dostępność miejsc. Jak zauważyliście Państwo na zdjęciu poniżej, zgłaszają się do nas wspólnoty czy spółdzielnie, które z rozwiązań zapór skorzystali a nie przyniosło to oczekiwanego skutku. Zawsze musi być ktoś z zewnątrz, kto nadzoruje porządek i na pewno nie zrobi tego za Was maszyna.

Organy ścigania przyjmując zawiadomienia i wydając wyroki w sprawach o wyłudzenie, aprobując naszą działalność i sprawiają zarazem, że możemy być skutecznym zewnętrznym środkiem zapobiegania naruszeń Waszej własności.

Co najważniejsze, działając wyłącznie zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego, wzbudzamy poczucie winy u kierowcy a przede wszystkim zaufanie i logikę działania. Nasza praca skierowana jest tylko przeciwko kierowcom naruszającym ustalone przez Was zasady parkowania. Edukujemy takich kierowców poprzez zdobytą wiedzę i doświadczenie, rejestrowanie zachowań i gromadzenie materiałów dowodowych.

ZACHĘCAMY DO OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

Z poważaniem
Zespół PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE