prp24.pl
Odwołaj się
Odwołanie 

Twoje dane nie będą przez nas publikowane!

Kierowca odwołujący się wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych, godzi się wyłącznie w celu wyegzekwowania zobowiązania o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 protokołu nałożenia opłaty parkingowej,  zgodnie z przyjętym rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku.
 

Odwołania kierowane do spółki anonimowo nie będą rozpatrywane i pozostaną bez odpowiedzi.
Brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania Komendy Miejskiej Policji o wykroczeniu.

UWAGA!!!
- jeśli nie pojawiła się informacja ze strony że odwołanie zostało przesłane do spółki pomyślnie i nie otrzymaliście zwrotnej wiadomości w tym zakresie z kopią przesłanego odwołania, prosimy spróbować ponownie odwołać się bezpośrednio na adres e-mail podany w protokole. 


Odwołanie złożyć można w trzech formach:
- standardową drogą pocztową dokonując zapłaty i przesyłając odwołanie na adres umieszczony na pieczątce Spółki
- drogą elektroniczną na adres e-mail: p
rawne.rozwiazania.parkingowe@gmail.com
- korzystając z formularza umieszczonego powyżej
w każdym przypadku należy  załączyć do treści wyjaśnień wypełniony protokół (zdjęcie, skan)

W przypadku braku podania pełnych danych osobowych lub zapłaty w terminie, reklamacji nie będziemy mogli rozpatrzyć, wówczas zostanie złożone zawiadomienie o wykroczeniu wynikającym z art. 121 § 2 K.W. Patrz w zakładce Galeria - Policja. Kierowca został poinformowany przez Usługodawcę, iż w razie braku uiszczenia opłaty parkingowej, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego o zapłatę 300 PLN, oraz Usługodawca złoży zawiadomienie na Policję o popełnieniu przez Kierowcę wykroczenia określonego w art. 121 § 2 kodeksu wykroczeń. Dane osoby z tytułu wyłudzenia płatnego miejsca parkingowego zostaną udostępniane spółce przez organy ścigania po wyroku sądowym.