prp24.pl

Zapłać Parking


Naruszyłeś zasady parkingu bądź zaparkowałeś swój pojazd bez stosownego upoważnienia.
Dokonaj zapłaty 100 PLN w terminie 7 dni , na numer konta podany w protokole.
Opłaty dokonujemy na numer konta podany w protokole, w tytule przelewu podajemy numer rejestracyjny pojazdu!

UWAGA !
Brak zapłaty w terminie spowoduje zwiększenie opłaty do 300 PLN, zgodnie z zamieszczonym przed wjazdem na parking taryfikatorem opłat. Opłata powiększona dotyczy pouczenia oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej. Finalnie po 28 dniach sprawa trafia do D.Z.R oraz z zawiadomienia spółki z tytułu wyłudzenia miejsca parkingowego na Policję, a następnie wraz z wnioskiem o ukaranie do Sądu. Kierowca otrzymuje wtedy w trybie nakazowym karę grzywny, wraz z kosztami sądowymi oraz obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz Spółki w kwocie 300 PLN. Policja po ustaleniu kierowcy udostępnia nam dane osobowe korzystającego z parkingu, który naruszył zasady i dokonał wykroczenia, tym samym Spółka przystępuje do składanego wniosku o ukaranie z urzędu jako oskarżyciel posiłkowy.

Zapłać przez system PayPal
Należy podać jeden ciąg znaków bez spacji
Podaj samą cyfrę
 

 

Możesz również dokonać zapłaty w sposób standardowy przelewając środki na nasze konto bankowe, pamiętaj jednak aby w tytule wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu bez tego nie będziemy mogli zaksięgować wpłaty

Wszystkie konta bankowa podane poniżej należą do spółki:
Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp.z o.o. 
ul. Warszawska 40/2A 
40-008 Katowice 

"W tytule przelewu proszę podać numer rejestracyjny pojazdu"

1. Wpłaty w terminie:
55 1050 1298 1000 0090 3058 1293 (ING)

2. Wpłaty w terminie:
52 1050 1214 1000 0090 8030 6815 (ING)

3. Wpłaty w terminie:
30 1050 1214 1000 0090 8030 6823 (ING)

4. Wpłaty w terminie:
32 1050 1298 1000 0090 3058 1319 (ING)

5. Wpłaty po terminie/po wyroku sądowym/windykowane/pojazdy odholowane/ wpłaty od (300 PLN)  

Numer konta:
74 1050 1214 1000 0090 8030 6807 (ING)

W tytule przelewu proszę podać syg. akt sądowych oraz numer rej pojazdu.


FAKTURA VAT 23%


Wystawiamy Fakturę VAT dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych, w tym celu należy przesłać PROTOKÓŁ oraz POTWIERDZENIE WPŁATY na adres naszego sekretariatu prp.sekretariat@gmail.com