prp24.pl

Sprawdź tablice rejestracyjne pojazdu


UWAGA!

W tej bazie znajdziesz pojazdy na których mogą ciążyć opłaty parkingowe,
• po terminie 28 dni.
• lub takie, których kierowcy zlekceważyli  wezwania do zapłaty z tytułu najmu miejsca parkingowego

Trafienie na listę DZR numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku dalszych naruszeń może spowodować, że pojazd zostanie odholowany z tytułu nieopłacania parkingu lub naruszeń jakich dokonał kierowca.
Kupujesz samochód!
Sprawdź czy nie ciążą na nim zobowiązania, pojazd może zostać odholowany lub zatrzymany przez Komornika nawet po jego sprzedaży.

Departament Zarządzania Ruchomościami
Wszystkie sprawy lub nie opłacanie parkingu w terminie i notoryczne parkowanie lub nadużywanie obowiązujących zasad na naszych obiektach, prowadzi do przekazania sprawy w ręce Departamentu Zarządzania Ruchomościami co w przypadku ponownego zaparkowania będzie skutkowało wszczęciem procedury odholowania pojazdu przy dyspozycji Policji, na podstawie  dozwolonej samopomocy, pojazd zostanie przetrzymany do czasu przysługujących nam roszczeń.