CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Upoważnienia i anulacje

Zasady anulacji opłaty parkingowej, która zostanie nałożona na twojego gościa/petenta

1. Należy poinformować gościa poruszającego się pojazdem, o możliwości znalezienia  na szybie pojazdu  protokołu PNOP.
2. Mieszkaniec/Najemca może upoważnić gościa, wysyłając SMS z kodem z zarejestrowanego numeru telefonu w naszym systemie, na specjalny numer znany tylko mieszkańcom.
3. Upoważnienie nadesłane  sms  obowiązuje przez okres jednego miesiąca i dwa dni wstecz.
4. Goście często korzystający z parkingu po potwierdzeniu telefonicznym ze strony spółki, nie muszą zgłaszać już anulacji w razie nałożonego PNOP, wówczas otrzymany protokół można wyrzucić.
5. Zabrania się:
– upoważniania gości, którzy po zaparkowaniu pojazdu udają się po za obiekt kontrolowany inny niż miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej, np. opuszczają obiekt w celu skorzystania z posesji, która parkingu nie posiada.
– kopiowania kodów i upoważnień pod groźbą utraty prawa do upoważniania gości a nawet parkowania pojazdów własnych
6. Jeśli gość nie zastał mieszkańca, powinien odwołać się osobiście, powołując się na wizytę i wskazując numer telefonu jak i adres zamieszkania.
7. W każdym przypadku opłata jest zasadna, ponieważ wjeżdżający został poinformowany umiejscowioną przed wjazdem sporych rozmiarów tablicą o konsekwencjach parkowania oraz opłacie wynikającej z tytułu najmu, w przypadku oczywiście naruszenia obowiązującego regulaminu.

Zasady są proste, wszystkim nam za zadanie mają, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i poszanowania własności, ułatwić życie i dać możliwość korzystania bezpiecznie i swobodnie, z docelowego przeznaczenia danej nieruchomości oddanej w ochronę.

Ilość wystawionych protokołów pozwala nam często udowodnić jak duża skala jest takich naruszeń i dostosować nasz system na tyle elastycznie by porządkować i dyscyplinować kierowców, dlatego tak ważnym elementem jest nawiązanie z nami kontaktu poprzez odwołanie i załatwienia sprawy z nami na etapie polubownym.

Upoważnienia do parkowania dla mieszkańców/najemców…
W ofercie posiadamy trzy rodzaje upoważnień:
Zawieszki na lusterka – praktyczna forma pozwala Państwu przemieszczać upoważnienie pomiędzy na przykład samochodem firmowym a prywatnym.
Winiety na szybę – przypisane zwykle do jednego pojazdu
Elektroniczne – zgłoszony numer do elektronicznego systemu

Zajmujemy się kolportażem upoważnień po ówczesnym zarejestrowaniu się mieszkańca poprzez wysłanie SMS w formie  oświadczenia,  zgodnie z otrzymaną instrukcją ,(zgodnie z polityką spółki i zasadami ochrony danych osobowych RODO. nie zbieramy danych ani ich nie przetwarzamy – imion i nazwisk, za wyjątkiem numerów rejestracyjnych pojazdów upoważnionych, adresów oraz numerów telefonów, z których mieszkańcy dokonują zgłoszeń).

Upoważnienia do parkowania umieszczamy w skrzynkach pocztowych wraz z regulaminem dotyczącym upoważniania gości.

W ofercie dużych aglomeracji proponujemy zwykle zawieszki na lusterko (wizualizacja w załączniku):
-zawieszki mogą być laminowane, koszt jednej sztuki to 10 PLN (netto)
-upoważnienia 5 PLN (netto) z kodem – laminowanie leży we własnym zakresie
-powyżej 500 szt. upoważnień proponujemy tańsze rozwiązania

Zawieszki są wydawane na każdy pojazd osoby zamieszkującej dany adres.
Chyba, że właściciel lub zarządca określi w regulaminie, że wydaje się tylko określoną ilość np. na podstawie tytułu do lokalu. Osoby nie posiadające pojazdu, zwykle osoby starsze, otrzymują po jednym upoważnieniu dla osoby odwiedzającej. Ponadto mieszkańcy mogą upoważniać swoich gości po przez sms lub telefonicznie na numer zgłoszeniowy.

Kierowcy, którym nie pasuje upoważnienie w postaci zawieszki po otrzymaniu kartonika z kodem QR mogą wykupić za 10PLN jednorazowo winietę do parkowania (wizualizacja winiety w załączniku). Osoby nieposiadające samochodów również otrzymują regulamin dotyczący upoważnienia gości/petent