CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

RODO i monitoring

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanego dalej RODO) informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych, Pani/Pana zwanych dalej „dłużnikiem” jest spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 40/2A.

  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe dłużnika w imieniu i na polecenie Administratora, w celu zrządzania wierzytelnościami jest Prawne Rozwiązania Parkingowe z siedzibą w Katowicach przy ulicy Warszawska 40/2A oraz Windykacja to komórka windykacyjna opierająca się na nowym sposobie odzyskiwania należności, znajdująca się w Katowicach przy ulicy Warszawska 40/2A oraz wszystkie podmioty franczyzowe, które zwarły umowę współpracy uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych, Prawne Rozwiązania Parkingowe / Sosnowiec / Będzin / Opole / Wrocław, które znajdują się według adresów podanych w naszej stopce.

  3. Z inspektorem danych osobowych powołanym przez spółkę Prawne Rozwiązania Parkingowe w Katowicach, można kontaktować się listownie przesyłając w trybie pocztowym na adres podany w punkcie pierwszym lub na e-mail: prp.windykacja@gmail.com

  4. Celem przetwarzania danych osobowych związanych z zarządzaniem wierzytelnościami przysługującymi Administratorowi, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z posiadania w stosunku do „dłużnika (art. 6 pkt 1 lit. f. RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami prawa jest w szczególności archiwizacja danych i dokumentów, rozpatrywanie skarg, prowadzenie rozliczeń oraz dokumentowanie dokonanych wpłat (art. 6 pkt 1 lit. c RODO)

  5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Prawnym interesem jest dochodzenie roszczeń.

  6. Dane zostają pozyskane w procesie odwoławczym oraz z Policji, CEPiK, Sądów, Wierzycieli, Windykatorów oraz Detektywów, Komorników, jako poszkodowany wierzyciel rościmy sobie pełne prawa do nich.

  7. Okres przechowywania danych osobowych będzie uzależniony od spłaty wierzytelności. Wierzyciel będzie mógł sprzedać wierzytelności innemu podmiotowi nie będącym osobą trzecią (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Monitoring koniecznością dokumentowania zachowań kierowców.

Prosimy pamiętać, że na każdej tablicy informacyjnej znajduje się informacja o monitoringu, tak jak w przypadku sklepów, stacji benzynowych czy lokali usługowych. Korzystający z obiektu parkingowego, musi zdawać sobie sprawę że wjeżdżając na parking jest poinformowany o tym fakcie, jednocześnie parkując, wyraża dorozumianą zgodę na postanowienia regulaminu umieszczonego przed wjazdem. Rejestrowani są tylko kierowcy, którzy dokonali naruszenia posesji, jeśli opłata została anulowana lub została wniesiona w terminie 7 dni, to taki monitoring nie będzie archiwizowany.

Monitoring jest własnością spółki, służy tylko i wyłącznie do udowodnienia przed organami ścigania, faktu, że do naruszenia obowiązujących zasad przez kierującego doszło, kierowca z zapisami z monitoringu może zapoznać się podczas postępowania przygotowawczego na policji lub w sądzie.

Czy to prawda, że od wejścia RODO monitoring jest nielegalny?

Nieprawda – mówi Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. – Zawsze musimy jednak pamiętać o tym, że monitoring wizyjny może być wykorzystywany w określonych celach. Jeżeli monitorujesz po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób, żeby zapewnić bezpieczeństwo mienia, żeby chronić tajemnice prawnie chronione, wtedy monitoring w większości przypadków będzie dozwolony.