CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Zarządzanie Parkingami

 

Jesteś właścicielem/zarządcą, placu/parkingu, nieruchomości?

Mamy dla Ciebie specjalną ofertę ochrony przestrzeni parkingowej, w której oferujemy obsługę parkingów w zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na terenach prywatnych oraz monitorowanie parkingów w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i dyscypliny parkujących.

Jesteśmy zewnętrznym środkiem zapobiegawczym wszelkim naruszeniom do jakich dochodzi na prywatnych otwartych i zamkniętych posesjach/ parkingach, poprzez parkowanie pojazdów bez uzasadnienia czy zagrażających bezpieczeństwu, nie wspominając o tym, że pozostawianych w innych celach, niż skorzystanie z powierzchni, do której parking czy nieruchomość przynależy.
Realizujemy wolę właściciela co do obowiązujących zasad, stawiając oznakowanie, które zapewni skuteczną walkę z nielegalnym parkowaniem, kontrolę i ochronę miejsc/dróg parkingów/ nieruchomości, zabezpieczając je przed naruszeniami, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i przy zachowaniu wszelkiego rodzaju norm moralnych oraz wysokiej kultury osobistej jak i przy pełnej elastyczności funkcjonowania i zrównoważonej polityce spółki popartej literą prawa oraz wyrokami sądowymi, powstaje obowiązek publiczny, do walki z kierowcami, którzy nie szanują własności prywatnej i obowiązujących na nich zasad.

Gdy dochodzi do naruszenia zasad obowiązujących na parkingu i zaobserwujemy na parkingu naruszenie, w pierwszej kolejności rejestrujemy zdalnie za pomocą kamer umieszczanych na parkingu ale i w pojazdach monitorujących zachowania kierowców, w następstwie wystawiamy PNOP* czyli Protokół Nałożenia Opłaty Parkingowej, który świadczy o naruszeniu zasad na parkingu, na miejscu nie jest żądana opłata, taką można dokonać dobrowolnie do 7 dni, brak wpłaty powoduje skierowanie zawiadomienia na policję i do sądu. W protokole mamy również informację, iż kierowcy przysługuje możliwość złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni, może to zrobić drogą mailową, telefoniczną poprzez SMS albo standardową drogą pocztową.
Głównym źródłem utrzymania spółki są niewielkie miesięczne abonamenty od właścicieli/zarządców posesji, którzy borykają się z problemami parkowania. My w ramach abonamentu zapewniamy ochronę takiego parkingu przed naruszeniami. Ponieważ nam zależy na edukacji kierowców, dlatego też w kwestii opłat mamy wysoki współczynnik ich anulowania, w stosunku do ich nakładania. Jak da się zauważyć nie stosujemy przy tym środków przymusu bezpośredniego jakim są blokady na koło, również nie żądamy gotówki na miejscu Tak naprawdę wszystko zależy od treści odwołania się i kierowcy, jeśli treść odwołania jest zgodna z naszą polityką, możemy wówczas pouczyć kierowcę i anulować opłatę.

Właściciel lub zarządca zapewnia nam wynagrodzenie z tytułu ochrony przestrzeni parkingowej w formie niewielkiego miesięcznego abonamentu, otrzymując w zamian stałą kontrolę i monitoring powierzchni parkingowych. Osoby lekceważące nasze protokoły PNOP* (np. wyrzucając go, targając, używając obraźliwych słów wobec osoby kontrolującej obiekt) lub osoby, które nie zrozumiały swojego błędu, na anulację i pouczenie zasłużyć nie mogą. Jeśli kierowca pomimo negatywnej decyzji i nie anulowania opłaty, dalej uporczywie parkuję jednocześnie nie dokonując wpłaty, to wówczas przysługuje nam prawo do dozwolonej samopomocy i prawa zatrzymania wynikającego z prawa kodeksu cywilnego i odholowania pojazdu jak i jego przetrzymania do czasu zaspokojenia przysługujących nam roszczeń. Finał takiego postępowania przez kierowcę zakończy się wzrostem żądanej kwoty o dodatkowe koszty związane z grzywną, opłatą za holowanie czy przechowywaniem pojazdu, wizytami na policji oraz sprawą w sądzie. Jako najmująca miejsca spółka, wystąpimy o ściganie do organów z tytułu wyłudzenia płatnego miejsca do parkowania, potrzebne dane właściciela czy użytkownika pojazdu na złożony wniosek ustala policja, Cepik czy Agencje Detektywistyczne. Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe występuje jako podmiot poszkodowany i w sądzie przystępuje do oskarżenia jako oskarżyciel posiłkowy .

Misją firmy jest chronić i zabezpieczać parkingi, dyscyplinować i porządkować kierowców, niestety czasem oznakowanie drogowe czy szlabany nie zapewniają skutecznej ochrony, dlatego mamy prosty a zarazem prawny i zgodny z zasadami współżycia społecznego, sposób na walkę z kierowcami, którzy w żaden sposób nie traktują poważnie obowiązujących zasad na parkingu, którzy nie stosują się do oznakowania i parkują wbrew określonym przez zarządcę/właściciela zasadom, stwarzając świadome zagrożenie dla innych uczestników ruchu osób, czy pojazdów. Dlatego też ważna jest dla nas forma elastycznego podejścia do każdego problemu z osobna, bowiem każdy może stać się naszym potencjalnym klientem.

Na Parkingach Zapewniamy:
– strefy parkingowe
– rozwiązania parkingowe
– porządek i dyscyplinę
– stałą lub okresową kontrolę
– zgłoszenia całą dobę
– bezpieczeństwo
– innowacyjne rozwiązania informatyczne
– aplikację zarobkową dla kontrahenta
– obsługę prawną
– holowanie pojazdów
– zwiększenie dochodów
– gwarancję zadowolenia
– pełną odpowiedzialność
– zwrot kosztów w przypadku rezygnacji
– oraz inne dodatkowe usługi

Wygląd TABLIC informacyjnych dla dwóch stref, KLIKNIJ W TABLICE ABY POWIĘKSZYĆ

POSIADAMY KILKA STREF PARKINGOWYCH
STREFA A – parkingi dla mieszkańców, biur oraz właścicieli i zarządców innych obiektów chcących zabezpieczyć parking przed naruszeniami i wykorzystywaniem.
STREFA B – parkingi znajdujące się w obrębie punktów handlowych lub komercyjnych.
STREFA H – holowanie pojazdów z światła bram wjazdowych lub parkujących na waszym miejscu

WYCENA – Poniższy kalkulator wstępny, pomoże przybliżyć Państwu koszt przygotowania obiektu, cena po oględzinach indywidualna dla kontrahenta zwykle niższa od oferowanej po przez kalkulator wyceny*, dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami spółki na terenie całego kraju.

Kwoty zawierają podatek VAT 23%
*kalkulator wyceny ma przybliżyć Państwu szacowany koszt przygotowania obiektu
*istnieje możliwość odkupienia tablic informacyjnych w przypadku rozwiązania umowy
*umowa jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia bez ukrytych kosztów jej rozwiązania

W każdym przypadku wybranej strefy w ramach stałego miesięcznego abonamentu proponujemy następujące działania:

– przygotowanie obiektu/parkingu do realizacji
(regulaminy tablice będą dopasowane do problematyki, z którą boryka się parking).
– montaż tablic
– kolportaż upoważnień i ich wymiana
– poinformowanie Miejskiej Komendy Policji o prowadzonych czynnościach na parkingu, celem wsparcia w sprawach dot. zawiadomień z tytułu wyłudzeń przez kierowców miejsc parkingowych
– obsługa prawna przez wykwalifikowanych prawników, pełna odpowiedzialność w tym zakresie
– obsługa roszczeń i spraw sądowych
– wprowadzenie opłat dla kierowców niestosujących się do zasad panujących na terenie parkingu.
– kontrola parkingu w zakresie zgodności parkowania przez nasze patrole 24h/7
(wykluczając święta)
– konsultacje na każdym etapie podejmowanych działań, roczny raport z interwencji.
– monitorowanie i fotografowanie parkingu
– mobilna aplikacja do kontroli parkingu przez kontrahenta
– mobilna aplikacja służąca do zgłoszeń
– mobilna aplikacja zarobkowa do nakładania opłat również przez kontrahenta.
– obsługa działu odwoławczego/reklamacyjnego
– telefoniczne lub elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń o anulacjach 24h/7dni
– nielimitowana ilość interwencji na zgłoszenie,
chyba że inaczej określa umowa lub wybrany wariant obsługi
– elastyczność w stosunku do nałożonych opłat
– holowanie pojazdów kierowców nie dokonujących zapłaty w tym wraków pozostawianych na parkingu na koszt właściciela
– gwarancja na tablice parkingowe (od za malowań lub zniszczeń)
– wspólna inicjatywa dotycząca przekazania środków pieniężnych na cele charytatywne z tytułu części zasądzonych opłat
JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI, SPRAWDŹ NAS!

UMOWA DO POBRANIA

PRZYKŁADOWY REGULAMIN DO POBRANIA