CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Pracuj dla nas

Jesteś osobą dyspozycyjną lub masz zajęcie i szukasz dodatkowego źródła dochodu, to świetnie się składa, bo mamy dla Ciebie specjalną ofertę współpracy, zostań naszym Kontrolerem Parkingu, a zapewnimy Ci możliwość działania w twoim regionie lub innym miejscu w kraju, przeszkolimy i nauczymy w jaki sposób przy użyciu swojego telefonu Smartfon, rejestrować zachowania kierowców, którzy naruszają zasady parkingu.

Na terenie całego kraju pracują dla nas:

byli pracownicy służb mundurowych, policji czy straży miejskiej,

taksówkarze różnych korporacji, Uber, BoLt itd.

osoby emerytowane, ale i też młode zaczynające dopiero swoją przygodę z pracą.

Zatrudniamy pracowników na umowę o pracę, ale mamy również zlecenia oraz współpracujemy na zasadach znanych w umowie o dzieło, która polega na wykonywaniu zdjęć i rejestrowaniu filmów, które są dla nas  materiałami dowodowymi w sprawach o wykroczenia kierowanych przez spółkę na policje czy do sądu, materiały te stają się dla nas dowodami i wierzytelnościami w sprawach o wykroczenia czy wyłudzenia.

CHARAKTERYSTYKA KONTROLERA PARKINGU

-telefon typu smartfon

-wysoka kultura osobista

-schludny wygląd

-miła aparycja

-odporność na stres

-zaangażowanie

-osoba niekarana

Kontroler Parkingowy, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą zatrudnioną do kontroli parkingu, w zakresie utrzymana prawidłowości parkowania z myślą o bezpieczeństwie osób i mienia w obrębie chronionej przez grupę PRP posesji/nieruchomości

Do zadań kontrolera parkingu należą:

-monitorowanie parkingów obsługiwanych  przez firmę

-nakładanie opłat na osoby nie stosujące się do zasad panujących na parkingu

-nadzorowanie poprawnego ustawiania pojazdów, etc.

-osoba obsadzona na tym stanowisku w obrębie parkingu wykonuje zdjęcia na tle tablicy informacyjnej w celu uzyskania jak największej ilości dowodów.

-fotografuje osoby oraz pojazdy, specjalnym aparatem z modyfikatorem daty i godziny z zabezpieczaniem możliwości usunięcia zdjęcia.

-nakłada opłatę parkingową tylko tym osobom, które nie stosują się do zasad na nich panujących

–  raportowanie zaistniałej sytuacji wraz z wypełnieniem protokołu nałożenia opłaty

– sprawdza teren parkingu, w poszukiwaniu ewentualnych aktów wandalizmu lub zaobserwowania wycieków bądź napraw pojazdów itd.

W razie wykrycia zjawisk, które zaspokoją parkingowego kontrolera, ma on obowiązek powiadomienia sekretariatu firmy danego województwa oraz właściciela bądź ochronę posesji lub policję o danym zajściu.

Oferujemy również pracę przy dodatkowych usługach: 

-montaż tablic informacyjnych i znaków według przygotowanego rysunku technicznego co do rozmieszczenia znaków i tablic. Zgodnie z mapką gruntu przygotowanego przez przedstawiciela firmy, z którą spółka nawiązała współpracę.

-malowanie oznaczeń naziemnych specjalną farbą

-czyszczenie parkingu ze śmieci, zbieranie pozostawionych butelek czy innych dużych śmieci

-czyszczenie nawierzchni parkingowej specjalnymi chemikaliami po wyciekach olejów

-mycie znaków

-odśnieżanie

-przycinanie krzewów, żywopłotów, drzew

WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi zatrudnieniem w charakterze kontrolera parkingowego nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów kwalifikacyjnych, dotyczących wykształcenia przez nie posiadanego. Na stanowisko często przyjmowane są osoby posiadające jedynie podstawowe wykształcenie i choćby minimalne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Zdarza się, że pracodawca życzy sobie od kandydata zaświadczenia o niekaralności, jest to warunek niezbędny do spełnienia naszego wymogu, gdyż może być powoływany na świadka na policję lub do sądu.  Pracodawca zwraca także uwagę na warunki fizyczne kandydata oraz jego dyspozycyjność co jest w tej branży najważniejszym aspektem. Dbałość o sprzęt oraz pojazd również punktuję u nas zasłużoną premią.

WARUNKI PRACY

Miejscem pracy parkingowego jest oczywiście przestrzeń parkingu płatnego objętego naszą ochroną.

Osoba zatrudniona w tym charakterze przebywa zazwyczaj w pojeździe udostępnionym przez nas lub własnym, parkującym najczęściej w okolicach przy wjeździe na teren obsługiwanego parkingu. Teoretycznie praca parkingowego może wiązać się z pewnym niebezpieczeństwem  i odpowiedzialnością, jednak w praktyce jego obowiązki sprowadzają się do robienia zdjęć dowodowych i wystawienia Protokołu Nałożenia Opłaty Parkingowej, powiadamiania ochrony lub policji o ewentualnych sytuacjach  niebezpiecznych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko parkingowego funkcjonuje jako KONTROLER PARKINGOWY

Więcej szczegółów na temat np. zarobków, prześlemy na e-mail po przesłaniu

CV na adres e-mail.

prp.rekrutacja@gmail.com