CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Otrzymałeś Protokół Nałożenia Opłaty Parkingowej – PNOP, dokonaj płatności przelewem w kwocie 100/200PLN* w zakreślonym terminie 7 dni, na numer konta podany w otrzymanym protokole. *w zależności od stawki według cennika i informacji na tablicach umieszczonych przed wjazdem na parking z którą kierowca mógł zapoznać się przed pozostawieniem pojazdu.

Wkrótce uruchomimy dla Państwa panel z możliwością bezpiecznych płatności z przeniesieniem na strony banków dostępnych na terenie PL, jak również paypal i płatności krypto-walutowe.

1. Kodeks ruchu drogowego stanowi pierwszą i podstawową normę, kierowca jest zobowiązany do czytania i stosowania się do znaków i informacji zamieszczanych na drogach publicznych jak i wewnętrznych.

2. Korzystający z parkingu zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem obiektu, tak jak w przypadku korzystania z przejazdu środkiem lokomocji oraz usług restauracji, sklepu, stacji benzynowej i tym podobnych.

3. Korzystający z parkingu zawiera z nami umowę adhezyjną, tłumaczenie się że nie dostrzegło się tablicy przed wjazdem nie niesie żadnego normatywnego uzasadnienia, bowiem tablicy i zawartego na nim regulaminu jak i cennika nie da się nie zauważyć.

4. Brak płatności w terminie powoduje konieczność uiszczenia opłaty parkingowej 300/500 PLN , wraz z pouczeniem, archiwizacją zdjęć i przygotowaniem zawiadomienia na policję z tytułu powstałego wyłudzenia płatnego miejsca parkingowego. Więcej w tym zakresie w otrzymanym protokole. Zachęcamy do jego przeczytania.

5. Brak płatności za poprzedni najem i ponowne parkowanie pojazdu w naszej strefie powoduje, iż pojazd zostanie odholowany przy dyspozycji Policji i przetrzymany do czasu przysługujących nam roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem samo pomocy, czy prawem zatrzymania, patrz aspekty prawne naszej działalności w zakładce PRAWO.

6. Sprawdź numer konta na poniższej liście wraz z protokołem, który otrzymałeś za wycieraczką na przedniej szybie swojego pojazdu.

GRUPA PRP

Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z. o.o.

nr konta 55 1050 1298 1000 0090 3058 1293
nr konta 32 1050 1298 1000 0090 3058 1319
nr konta 74 1050 1214 1000 0090 8030 6807
nr konta 81 1050 1214 1000 0090 8069 6330

Oddziały:

Prawne Rozwiązania Parkingowe 24h/ oddział Będzin

nr konta 79 1050 1227 1000 0092 6312 5982
nr konta 19 1050 1227 1000 0097 1481 5322
nr konta 09 1050 1227 1000 0097 3211 6422
nr konta 53 1140 2004 0000 3502 7886 1942

 

Prawne Rozwiązania Parkingowe 24h/ oddział Sosnowiec

nr konta

Prawne Rozwiązania Parkingowe / oddział Małopolski

nr konta 07 1050 1243 1000 0090 8101 4509

Prawne Rozwiązania Parkingowe / oddział Opolski

nr konta 63 1050 1445 1000 0092 7861 6652

Prawne Rozwiązania Parkingowe / oddział Dolnośląski

nr konta 50 1050 1272 1000 0097 3216 0230

Prawne Rozwiązania Parkingowe / oddział Mazowiecki