CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Otrzymałeś Protokół Nałożenia Opłaty Parkingowej – PNOP, dokonaj płatności przelewem w kwocie 100/200PLN* w zakreślonym terminie 7 dni, na numer konta podany w otrzymanym protokole. *w zależności od stawki według cennika i informacji na tablicach umieszczonych przed wjazdem na parking z którą kierowca mógł zapoznać się przed pozostawieniem pojazdu.

Wkrótce uruchomimy dla Państwa panel z możliwością bezpiecznych płatności z przeniesieniem na strony banków dostępnych na terenie PL, jak również paypal i płatności krypto-walutowe.

1. Kodeks ruchu drogowego stanowi pierwszą i podstawową normę, kierowca jest zobowiązany do czytania i stosowania się do znaków i informacji zamieszczanych na drogach publicznych jak i wewnętrznych.

2. Korzystający z parkingu zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem obiektu, tak jak w przypadku korzystania z przejazdu środkiem lokomocji oraz usług restauracji, sklepu, stacji benzynowej i tym podobnych.

3. Korzystający z parkingu zawiera z nami umowę adhezyjną, tłumaczenie się że nie dostrzegło się tablicy przed wjazdem nie niesie żadnego normatywnego uzasadnienia, bowiem tablicy i zawartego na nim regulaminu jak i cennika nie da się nie zauważyć.

4. Brak płatności w terminie powoduje konieczność uiszczenia opłaty parkingowej 300/500 PLN , wraz z pouczeniem, archiwizacją zdjęć i przygotowaniem zawiadomienia na policję z tytułu powstałego wyłudzenia płatnego miejsca parkingowego. Więcej w tym zakresie w otrzymanym protokole. Zachęcamy do jego przeczytania.

5. Brak płatności za poprzedni najem i ponowne parkowanie pojazdu w naszej strefie powoduje, iż pojazd zostanie odholowany przy dyspozycji Policji i przetrzymany do czasu przysługujących nam roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem samo pomocy, czy prawem zatrzymania, patrz aspekty prawne naszej działalności w zakładce PRAWO.

6. Sprawdź numer konta na poniższej liście wraz z protokołem, który otrzymałeś za wycieraczką na przedniej szybie swojego pojazdu.

Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z. o.o.

Główny USŁUGODAWCA i ZLECENIODAWCA  

nr konta 81 1870 1045 2078 1070 1108 0001

 

Grupa PRP Sp. z o.o.

Obsługa Wierzytelności ZLECENIOBIORCA  

nr  konta 26 1050 1360 1000 0090 3265 1540

nr konta 66 1050 1360 1000 0090 8150 9623

nr konta 44 1050 1360 1000 0090 8150 9631

nr konta 43 1050 1360 1000 0090 8150 9649

nr konta 90 1050 1360 1000 0090 8202 3194

nr konta 68 1050 1360 1000 0090 8202 3202

PRP24 Sp. z o.o.

Obsługa Planów Marketingowych ZLECENIOBIORCA 

nr konta 70 1050 1214 1000 0090 8201 1751

Oddziały Franczyzowe:

Prawne Rozwiązania Parkingowe 24h/ oddział Będzin

nr konta 79 1050 1227 1000 0092 6312 5982

 
nr konta 19 1050 1227 1000 0097 1481 5322

 
nr konta 09 1050 1227 1000 0097 3211 6422

 
nr konta 53 1140 2004 0000 3502 7886 1942

 

nr konta 97 1050 1227 1000 0097 3813 4270

Prawne Rozwiązania Parkingowe 24h/ oddział Sosnowiec

nr konta 97 1050 1360 1000 0097 0920 3922

Prawne Rozwiązania Parkingowe / oddział Małopolski

nr konta 07 1050 1243 1000 0090 8101 4509

nr konta 45 1050 1243 1000 0090 8113 3135

nr konta 29 1050 1243 1000 0090 8117 0186

nr konta 05 1050 1243 1000 0090 8138 9547

nr konta 17 1050 1243 1000 0090 8176 8989

Prawne Rozwiązania Parkingowe/ oddział PRP24RS 

nr konta 64 1050 1243 1000 0090 8198 2416

nr konta 43 2580 0008 2100 1075 6504 0001

PRP TAG24 Sp z o.o.

nr konta 50 1050 1214 1000 0090 8257 3644

PRP24 BB Sp z o.o.

nr konta 93 1050 1214 1000 0090 8326 4383

 

 

No payment method connected. Contact seller.